Polski Tytoń

Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd PHP Polski Tytoń S.A. informuje, że w dniu 10. czerwca b.r. podpisał wspólnie z PPHU Specjał spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Delko S.A. z siedzibą w Śremie list intencyjny dotyczący warunków współpracy, polegającej na realizacji przez sygnatariuszy listu inwestycji w postaci zawiązania spółki akcyjnej (zwanej dalej Spółką). Wniosek o zgodę UOKiK na zawarcie Spółki jest w przygotowaniu. Spółka zrzeszać będzie w charakterze akcjonariuszy wymienione wyżej podmioty będące wiodącymi dystrybutorami w branży FMCG, których oferta handlowa kierowana do sklepów detalicznych wzajemnie się uzupełnia. Polskie firmy dystrybucyjne będące sygnatariuszem dokumentu, wskazują na konieczność szybkiej integracji hurtu i detalu, w celu umocnienia pozycji funkcjonujących w Polsce sklepów należących do kanału tradycyjnego. Sklepy te są głównym odbiorcą towarów dystrybuowanych przez strony listu intencyjnego. Kluczowe działania w ramach zawiązywanej Spółki będą miały na celu: zbudowanie platformy pozwalającej wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie skierowane do podmiotów prowadzących sklepy detaliczne, zagwarantowanie tym podmiotom zintegrowanej współpracy z dostawcami oferującymi możliwie najszerszą i komplementarną ofertę asortymentową, wypracowanie warunków dla wieloletniej współpracy sygnatariuszy listu intencyjnego z podmiotami zrzeszonymi w powiązanych sieciach franczyzowych na zasadach satysfakcjonujących wszystkich uczestników projektu. Działalność nowo powołanej Spółki będzie wsparta zapleczem finansowym i logistyczno-dystrybucyjnym jej akcjonariuszy, którzy dysponują również komplementarną ofertą asortymentową w zakresie dóbr FMCG: PPHU Specjał spółka z o.o.- to szeroko pojęta oferta branż spożywczych w tym (alkohole, nabiał i tłuszcze), Delko S.A.- chemia gospodarcza i kosmetyki, PHP “Polski Tytoń” S.A.- wyroby tytoniowe, alkohole, produkty impulsowe w strefie przykasowej, wyroby OTC i cały sektor produktów i usług elektronicznych (karty i startery, doładowania itp.) Potencjał akcjonariuszy- założycieli na koniec 2014 roku to przychody całkowite na poziomie 4,3 mld PLN i kapitał zakładowy 227 mln PLN. Akcjonariusze dysponują łącznie zespołem przedstawicieli handlowych w liczbie ponad 360 osób, siecią 38 oddziałów oraz flotą 768 samochodów dostawczych. Zarząd PHP Polski Tytoń S.A. ocenia, że podpisanie dokumentu jest znaczącym krokiem w kierunku umocnienia firmy na pozycji jednego z liderów dystrybucji w branży FMCG na rynku tradycyjnym w Polsce. W sieciach franczyzowych współpracujących z Grupą Specjał funkcjonuje obecnie ok. 4600 sklepów, w tym 41 sklepów własnych i 360 sklepów w tzw. francyzie zintegrowanej. Prezes Zarządu Jarosław Szlendak