Polski Tytoń

KONTAKT

Polski Tytoń

26-600 Radom, ul. Tartaczna 29
tel. +48 341 32 00, faks +48 362 36 30
e-mail: sekretariat@polskityton.pl

NIP: 948-262-26-20
REGON: 386390499

Dział obsługi klienta w centrali firmy

tel.: +48 608 023 300
w godzinach: 8:00-16:00
od poniedziałku do piątku

*Koszt połączeń wg stawek operatora telekomunikacyjnego

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847239.

Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi: 18 280 540 PLN

ADRESY ZAKŁADÓW
SPRZEDAŻY

15-501 Białystok
ul. Baranowicka 117
tel.: +85 732 15 88
e-mail:
bialystok@polskityton.pl

85-882 Bydgoszcz
ul. Objazdowa 3
tel.:+52 341 18 71
e-mail:
bydgoszcz@polskityton.pl

80-299 Gdańsk
ul. Wodnika 50
tel.: +58 661 41 77
e-mail:
gdansk@polskityton.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
tel.: +95 720 29 22
e-mail:
gorzow@polskityton.pl

86-300 Grudziądz
ul. Brzeźna 3/7
tel.: +56 462 84 26
e-mail:
grudziadz@polskityton.pl

25-956 Kielce
ul. Jagiellońska 70
tel.: +41 344 25 12
e-mail:
kielce@polskityton.pl

30-718 Kraków
ul. Myśliwska 68
tel.: +12 653 27 87
e-mail:
krakow@polskityton.pl

20-328 Lublin
ul. Anny Walentynowicz 9
tel.: +81 745 50 76
e-mail:
lublin@polskityton.pl

91-222 Łódź
ul. Śnieżna 2
tel.: +42 682 89 13
e-mail: lodz@polskityton.pl

60-777 Poznań
ul. Konopnickiej 10
tel.: +61 865 83 21
e-mail:
poznan@polskityton.pl

35-105 Rzeszów
ul. Boya Żeleńskiego 21
tel.: +17 854 34 26
e-mail:
rzeszow@polskityton.pl

78-440 Szczecinek
ul. 1-go Maja 49
tel.: +94 372 30 65
e-mail:
szczecinek@polskityton.pl

03-253 Warszawa
ul. Białołęcka 233A
tel.: +22 675 00 38
e-mail:
warszawa@polskityton.pl

53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 20A
tel.: +71 359 15 19
e-mail:
wroclaw@polskityton.pl

22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 21
tel.:608 666 025
e-mail:
zamosc@polskityton.pl

44-240 Żory
ul. Boczna 8 (budynek 5)
tel.: +32 415 33 35
e-mail:
zory@polskityton.pl

Hurtownia Farmaceutyczna Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Piłkarska 21
tel.: +95 740 20 42
e-mail: leki.gorzow@polskityton.pl

FORMULARZ
KONTAKTOWY